XXX 2. AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: [Boş]

CEVAP VEREN DAVALI / KARŞI DAVACI: Ali Yılmaz (T.C. NO: 22222222222)
Adres: Gevaş Mahallesi, xxxxx Sokak No: 5, ESENYURT/İSTANBUL
VEKİLİ: Av. Elif Demir – Adres: [Avukat Bürosu Adresi]

DAVACI KARŞI DAVALI: Zeynep Kaya (T.C. NO: 33333333333)
VEKİLİ: Av. Mehmet Akın

KONU: Davaya cevaplarımızın ve karşı davamızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ:

Davacı Zeynep Kaya, mahkemenizin dosyasına terk ve sadakat yükümlülüğünün ihlali sebebi ile boşanma talep etmiştir. Ancak davacının bu iddiaları asılsızdır ve hiçbir somut delile dayanmamaktadır. İddiaların gerçek dışı olduğunu mahkemenizin huzurunda sunacağımız tanıklar ve delillerle ispatlayacağız.

Davacının Müvekkilin Evden Ayrıldığına İlişkin İddiası:

Davacı Zeynep Kaya’nın müvekkilin 15.07.2020 tarihinde kendisinden habersiz ayrıldığına dair iddiası gerçek dışıdır. Müvekkil, bu tarihte iş seyahati sebebiyle şehir dışına çıkmış ve bu durumu eşine bildirmiştir. Müvekkilin eşi Zeynep’in bu durumu kabul etmemesi ve sürekli müvekkili evden uzaklaştırmak için baskı yapması sonucunda bu ayrılık gerçekleşmiştir. İlgili whatsapp mesajları dilekçemizin ekinde sunulmuştur.

Müvekkilin Eşine Maddi Destek Sunmadığına İlişkin İddia:

Müvekkil Ali Yılmaz, evliliğin süresince evin tüm maddi yükümlülüklerini üstlenmiştir. Elektrik, su, doğalgaz faturaları ve kira giderlerinin tümünü müvekkil ödemiştir. Davacı Zeynep Kaya’nın aksine iddialarına karşın, bu ödemelerin dekontları ve banka transfer kayıtları dilekçemizin ekinde bulunmaktadır.

Müvekkilin Aşırı Kıskanç Olduğuna Dair İddia:

Müvekkilimiz Ali Yılmaz, davacı tarafından aşırı kıskançlıkla suçlanmakla birlikte, gerçekte durum tam tersidir. Müvekkilimiz, davacı tarafından sürekli kontrol edilmiş ve özel hayatına müdahale edilmiştir. Davacının müvekkilime yönelik kıskançlık içeren mesajları ve müvekkilin sakin cevapları dilekçemizin ekinde sunulmuştur.

KARŞI DAVAMIZ:

Müvekkil Ali Yılmaz ile davacı Zeynep Kaya 05.05.2019 tarihinde evlenmiştir. Evlilikleri boyunca müvekkilimiz, eşinin ilgisizliği ve psikolojik baskısına maruz kalmıştır. Müvekkilimiz, evlilik süresince eşinden beklenen ilgi ve desteği bulamamış, sürekli olarak eşinin ve onun ailesi tarafından dışlanmıştır.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimize karşı açılan davanın reddedilmesini, karşı davamızın kabul edilerek tarafların boşanmalarına, müvekkilimiz lehine maddi ve manevi tazminatın hükmedilmesini ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Tarih: 20.08.2020

TANIKLAR: [Tanık isimleri]
HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
DELİLLER: Tanık beyanları, bilirkişi raporları, fatura ve mesaj içerikleri, banka kayıtları ve diğer yasal deliller.

 

Cevap dilekçesi, bir hukuk davasında karşı tarafa sunulan resmi bir belgedir. Bu dilekçe, size açılan bir dava sonucu mahkeme tarafından gönderilen dava dilekçesi ve tensip zaptının size ulaşmasıyla başlayan süreçte hazırlanır. Dava dilekçesini aldığınız tarihin kaydedilmesi önemlidir, çünkü bu tarih cevap verme sürecinizi başlatır. Cevap dilekçesi, davalının davaya nasıl yaklaştığını, savunmasını ve hukuki argümanlarını içerir. Davalılar genellikle davaya nasıl yanıt verecekleri, sürecin nasıl işlediği ve başarılı bir cevap dilekçesi örneği hakkında bilgi ararlar.

Cevap Dilekçesi Hazırlama Adımları:

  1. Mahkeme Bilgileri: Cevap dilekçesi, davanın açıldığı aynı mahkemeye sunulur. Dilekçede, mahkemenin tam adı ve dosya numarası belirtilmelidir.
  2. Tarafların Bilgileri: Davalı, kendisinin ve diğer tarafın tam adını, adresini ve varsa T.C. kimlik numaralarını dilekçede belirtmelidir.
  3. Savunmanın Olayları: Davalı, dava dilekçesindeki iddialara karşı savunmasını, olayları ve bu savunmanın dayanaklarını net bir şekilde açıklamalıdır.
  4. Deliller: Cevap dilekçesinde, savunma delilleri ayrıntılı olarak listelenmelidir.
  5. Hukuki Gerekçeler: Davalı, hukuki dayanaklarını ve nedenlerini dilekçede açıkça belirtmelidir.
  6. Talepler ve Sonuçlar: Davalının talepleri ve dava hakkındaki sonuç beklentileri dilekçede yer almalıdır. Bu bölümde davalının imzası da bulunmalıdır.

Cevap Verme Süresi: Genellikle, cevap dilekçesi için verilen süre, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular, hukuken geçerlilik kazanmayabilir.

Cevap Dilekçesinin Sunulması: Cevap dilekçesi, davanın açıldığı mahkemeye sunulur. Eğer dava farklı bir ilde açıldıysa, dilekçe ilgili mahkemeye posta yoluyla da gönderilebilir.

Cevap Verilmemesinin Sonuçları: Eğer davalı cevap dilekçesi vermezse, davacının iddiaları otomatik olarak inkar edilmiş sayılır. Ancak, bu durumda davalı delil sunma ve tanık çağırma hakkını kaybeder. Bu yüzden, hukuki süreçlerde deneyimli bir avukattan yardım almak önemlidir.

konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya miras avukatı konya ceza avukatı konya ceza avukatı konya tahliye avukatı