Tazminat Dilekçe Örnekleri

Tazminat, hukuki bir terim olarak, bir kişinin veya kurumun, başka bir kişiye veya kuruma, uğradığı zarar nedeniyle ödemesi gereken paradır. Tazminat davaları, maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Maddi tazminat, kişinin uğradığı maddi zararın tazmin edilmesi için ödenen paradır. Maddi zararlar, tedavi masrafları, iş kaybı, gelir kaybı, mal kaybı gibi zararları kapsar.

Manevi tazminat, kişinin uğradığı manevi zararın tazmin edilmesi için ödenen paradır. Manevi zararlar, acı, elem, keder, yoksunluk gibi zararları kapsar.

Tazminat davaları, genellikle bir avukat tarafından başlatılır. Ancak, dava dilekçesini kişinin kendisi de yazabilir. Dilekçenin doğru ve eksiksiz bir şekilde yazılması, davanın seyri açısından önemlidir.

Tazminat Dilekçesinin Şekli

Tazminat dilekçesinde, aşağıdaki bilgiler mutlaka yer almalıdır:

Dilekçenin kime hitaben yazıldığı bölümünde, davanın açıldığı mahkemenin adı ve adresi yazılır.

Dilekçeyi kimin yazdığı bölümünde, dilekçeyi kimin yazdığı ve hangi sıfatla yazdığı belirtilir. Örneğin, davacı avukat tarafından yazılmışsa, dilekçede “Davacı vekili Avukat [isim]” şeklinde bir ifade kullanılır.

Dilekçenin konusu bölümünde, davanın konusu kısaca belirtilir. Örneğin, “İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebi” şeklinde bir ifade kullanılabilir.

Dilekçenin içeriği bölümünde, davanın sebepleri ve istemleri ayrıntılı olarak açıklanır. Örneğin, iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunuluyorsa, dilekçede iş kazasının nasıl meydana geldiği, davacının uğradığı maddi ve manevi zararlar, zararların tazmin edilmesi için talep edilen miktarlar gibi bilgiler yer alır.

Dilekçenin sonu ve istek bölümünde, davanın sonucu talep edilir. Örneğin, “Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.” şeklinde bir ifade kullanılabilir.

Tazminat Dilekçe Örnekleri

İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebi

Konya 2. İş Mahkemesi

Sayın Hakimliğine

Davacı: [isim], [tc kimlik numarası]

Adres: [adres]

Vekili: Avukat [isim]

Davalı: [şirket adı], [tc kimlik numarası]

Adres: [adres]

Konu: İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebi

Açıklamalar:

Davacı, [şirket adı] şirketinde [unvan] olarak çalışmakta iken, [tarih] tarihinde iş kazası geçirmiştir. Kazada davacı, [bedensel zararlar] zararlarına uğramıştır.

Kaza, davalı şirketin kusurundan kaynaklanmaktadır. Davalı şirket, işyerinde gerekli güvenlik önlemlerini almamıştır. Bu nedenle, kaza meydana gelmiş ve davacı maddi ve manevi zararlara uğramıştır.

Davacı, uğradığı maddi zararlar için [maddi tazminat tutarı] TL, uğradığı manevi zararlar için ise [manevi tazminat tutarı] TL talep etmektedir.

Sonuç ve istek:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

[tarih]

Davacı vekili

Avukat [isim]

Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Sunulan İhtiyati Tedbir Talepli Dava Dilekçesi

Sayın Hakim,

Davacılar:

 1. Emine Sarıca (TC: […])
 2. Samet Sarıca (TC: […]) (Velayeti altında Emine Sarıca)
 3. Selin Sarıca (TC: […]) (Velayeti altında Emine Sarıca) Adres: [Davacıların adresi] Vekilleri: Av. Necati Zeybek, Adres: [Avukatın adresi]

Davalılar:

 1. Zeki Sağlam (İşleten), Adres: [Davalının adresi]
 2. Hikmet Baltacı (Sürücü), Adres: [Davalının adresi]

Dava Konusu: Davacılar, 05.01.2011 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında eş ve babalarını kaybetmişlerdir. Bu bağlamda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesi gereğince, destekten yoksun kalma tazminatı talep edilmektedir. Talep edilen tazminatın miktarı, toplanacak deliller ve bilirkişi raporlarına göre belirlenecek olup, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. Ayrıca, davalıların mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir konulması talep edilmektedir.

Kaza ve Kusur Durumu: Kaza, Tütünçiftlik D-100 Karayolu 95 Evler mevkiinde meydana gelmiştir. Davalı Hikmet Baltacı’nın yönetimindeki araç, Nadir Sarıca’ya çarpmış ve ölümüne sebep olmuştur. Kusur durumu, ceza ve hukuk mahkemelerinde yapılacak incelemeler sonucunda netleşecektir.

Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri: Davacılar, kazada hayatını kaybeden Nadir Sarıca’nın maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. Bu nedenle, maddi tazminat talep edilmektedir. Ayrıca, manevi tazminat talebi de yargılamanın son aşamasında belirlenecek ve ilgili harç yatırılarak talep edilecektir.

Yasal Dayanaklar: Bu dava, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine dayanmaktadır.

Kanıtlar: Kaza tutanakları, ifadeler, Körfez Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/35 esas numaralı dosyası, trafik kayıtları, nüfus aile tablosu, tanıklar ve bilirkişi incelemesi gibi kanıtlar sunulmuştur.

Sonuç ve Talep: Yukarıda belirtilen nedenlerle, davacıların maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabulüne, davalıların mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

Davacılar Vekili Av. Necati Zeybek

Ekler:

 1. Kaza tutanağı
 2. Sürücünün ifadesi
 3. İddianame
 4. Duruşma tutanağı
 5. Otopsi raporu
 6. Aile nüfus tablosu
 7. Araç ruhsatname fotokopisi
konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya miras avukatı konya ceza avukatı konya ceza avukatı konya tahliye avukatı