Tam yargı davası nedir?

Tam yargı davası, devlet tarafından yapılan idari işlemlere karşı vatandaşların açtığı bir dava türüdür. Bu dava, idari mahkemelerde görülmektedir. Tam yargı davası, devletin hukuka aykırı olarak yaptığı veya yapmadığı işlem veya eylemler nedeniyle zarar gören kişiler tarafından açılabilir. Bu dava türünde, mahkeme hem idari işlemin iptaline hem de zarara uğrayan kişinin tazminat taleplerine karar verebilir.

Tam yargı davasında, söz konusu idari işlemin iptal edilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. İlk olarak, dava açan kişinin, idari işlemden doğrudan etkilenen bir taraf olması gerekmektedir. Ayrıca, idari işlemin hukuka aykırı olduğunun kanıtlanması ve iptal için yeterli delillerin sunulması gerekmektedir. Mahkeme, bu şartların sağlanması halinde idari işlemi iptal ederek, hukuka uygunluğunu sağlayabilir. Ayrıca, zarara uğrayan kişinin tazminat taleplerinin de değerlendirilmesi söz konusu olabilir.

Tam yargı davasının bir diğer önemli noktası, davanın süresi ve nasıl açılacağıdır. Tam yargı davası, idari işlemin tebliğinden itibaren 30 gün içinde açılmalıdır. Bu süre zarfında davacı, ilgili idareye bir dilekçe ile başvurarak, idari işlemin iptalini ve tazminat taleplerini belirtmelidir. Dilekçe, belirli bir format ve içerik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, dava reddedilebilir veya süreç uzayabilir. Tam yargı davası için dilekçe örneği ve dilekçe hazırlama ipuçları, başvuru sürecinde bilgi almak isteyenler için büyük bir önem taşımaktadır.

Bu noktada, tam yargı davası için danışmanlık hizmetleri almak da önemlidir. Çünkü her dava kendine özgü detaylar ve hukuki süreçler içerebilir. Uzman bir avukat veya hukuk bürosu, vatandaşlara bu konuda gerekli rehberlik ve destek sağlayabilir.

Tam yargı davası için dilekçe nasıl hazırlanır?

Tam yargı davası için dilekçe nasıl hazırlanır? Tam yargı davası, kişilerin idari eylem veya işlemlere karşı yargı yoluyla hukuki haklarını kullanma sürecidir. Bu süreçte, dilekçe yazmanız gerekmektedir. Dilekçe, başvurunun şekli ve muhtevasını belirleyen önemli bir belgedir. İşte, tam yargı davası için dilekçe hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı adımlar:

1. Başlığın hazırlanması: Dilekçenizin başlığında dava konusunu net bir şekilde belirtmelisiniz. Örneğin, “Tam yargı davası için davacı dilekçesi” şeklinde bir başlık kullanabilirsiniz. Bu başlık, dilekçenin içeriği hakkında bilgi vermelidir.

2. Kimlik bilgilerinin eklenmesi: Dilekçenin en başında, başvuru sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri gibi kimlik bilgileri yer almalıdır. Bu bilgiler, başvurunun kim tarafından yapıldığını belirtmek için önemlidir.

3. Talebin açık bir şekilde ifade edilmesi: Dilekçenin içerisinde, tam yargı davasının konusu olan idari eylem veya işlem hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilmelidir. Talep edilen hak veya hukuki durum net bir şekilde ifade edilmeli ve gerekçesi açıklanmalıdır. Dilekçenin, hukuki bir argümanı destekler nitelikte olması gerekmektedir.

Adım İçerik
1 Başlığın hazırlanması
2 Kimlik bilgilerinin eklenmesi
3 Talebin açık bir şekilde ifade edilmesi

4. İlgili belgelerin eklenmesi: Dilekçenize, tam yargı davasının konusuyla ilgili olan belgeleri eklemeyi unutmayın. Bu belgeler, başvurunuzu desteklemek için önemlidir. Örneğin, ilgili idari eylem veya işlemle ilgili yazışmalar, alınan kararlar veya delil niteliği taşıyan belgeler dilekçenize eklenmelidir.

5. İmza ve tarih: Dilekçenizin sonunda, başvuru sahibinin imzası ve tarih bulunmalıdır. İmzanın orijinal olması ve dilekçenin kaşelenmesi gerekmektedir. Bu, başvurunun resmiyetini sağlamak için önemlidir.

Tam yargı davası için dilekçe hazırlarken, yukarıda belirtilen adımları takip etmeniz önemlidir. Dilekçenizin eksiksiz, net ve anlaşılır olması, başvurunuzun kabul edilme şansını artırabilir. Ayrıca, dilekçenizi bir hukuk danışmanı ya da avukat gözden geçirdiğinizden emin olmalısınız. Bu, dilekçenizin hukuki niteliğini güçlendirebilir ve dava sürecinde size yardımcı olabilir.

Tam yargı davası dilekçe örneği

Tam yargı davası dilekçe örneği, tam yargı davası sürecinde kullanılmak üzere hazırlanan resmi bir başvuru belgesidir. Bu dilekçe, kişinin haklarının ihlal edildiği durumlarda mahkemeye başvurmak için kullanılır ve davayı açan tarafın taleplerini ve delillerini içermektedir.

Tam yargı davası dilekçe örneği, belirli bir formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Dilekçe, adliye yazışmalarında genellikle kullanılan standart bir şekilde düzenlenmelidir. Dilekçenin en üst kısmına mahkeme adı, dava numarası ve tarih gibi bilgiler yazılır. Ardından, davayı açan kişinin adı, adresi ve iletişim bilgileri belirtilir.

Dilekçenin ilk bölümünde, davayı açan tarafın tam yargı davasıyla ilgili talepleri ve gerekçeleri yer alır. Bu bölümde, hangi hakların ihlal edildiği ve tazminat talepleri gibi konular detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. İkinci bölüm ise delillerin sunulduğu bölümdür. Bu bölümde, tanıkların ifadeleri, resmi belgeler ve diğer kanıtların yer aldığı bir liste oluşturulmalıdır.

Tam yargı davası dilekçesi, hukuki bir belge olduğu için titizlikle hazırlanmalıdır. Dilekçede yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, dilekçenin tüm sayfalarının imzalanarak mahkemeye sunulması gerekmektedir. Dilekçe örneği, benzer davalar için bir referans noktası olarak kullanılabilir ancak her dava farklı olduğu için örnekteki bilgileri doğru şekilde uyarlamak önemlidir.

Dilekçenin Bölümleri
1. Dilekçenin başlangıcı ve davayı açan tarafın bilgileri
2. Talepler ve gerekçelerin detaylı açıklaması
3. Delillerin sunulması
4. İmza ve tarih

 

TAM YARGI DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

(Tam yargı davası ile davacı, idari eylem ve/veya işlem ile ihlal edilmiş bulunan zararının karşılanmasını talep eder.Nitekim İYUK 2/1-b maddesine göre; “idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları muhtel olanlar” tam yargı davası açarlar.)

 

 

 

 

……… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

DAVACI                                :

 

VEKİLİ                                  : Av. …

 

DAVALI                                :

 

  1. KONUSU : ….. tarih ve ….. sayılı idari eylem ve/veya işlem ile ihlal edilmiş bulunan zararın tazmini talebidir.

 

OLAYLAR                            : 1.Olayın kısa açıklaması

 

2-hukuka aykırılıklar

 

3-yürütmeyi durdurma sebepleri

 

 

HUKUKSAL NEDENLER   : HUMK, İYUK, sair mevzuat

 

DELİLLER                           : Dilekçede sayılan ve ekte sunulan belgeler, Davalı İdare elindeki belge ve bilgiler, sair mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklanan  ve kendiliğinden göz önüne alınacak sebeplerle .. ….. tarih ve …….. sayılı idari eylem ve/veya işlem ile ihlal edilmiş bulunan müvekkilimin zararının tazmin edilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim.

 

 

 

Davacı Vekili

 

 

Ekler:

Onanmış vekaletname sureti

Dilekçede sayılan belgeler

 

Tam yargı davası başvuru süreci

Tam yargı davası, mahkeme kararlarının tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için açılan bir dava türüdür. Bu davada, davacı, yetkili mahkemeye başvurarak, bir hukuk veya idari mahkeme kararının tam olarak yerine getirilmesini talep eder. Tam yargı davası başvuru süreci oldukça önemlidir ve doğru şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bir tam yargı davası başlatmak için öncelikle, kararın uygulanması gereken mahkemeyi belirlemek önemlidir. Kararın türüne bağlı olarak, hukuk veya idari bir mahkemeye başvurmak gerekebilir. Bu süreçte, mahkemenin resmi adını ve iletişim bilgilerini öğrenmek için araştırma yapmak önemlidir.

İkinci adım, dilekçe hazırlamaktır. Dilekçede, tam yargı davasının nedeni ve dayanakları ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Davacının kimlik bilgileri ile mahkeme kararının nüshaları ve ekleri de dilekçeye eklenmelidir. Dilekçe, adliye veya mahkeme internet sitesinden temin edilebilir veya avukat yardımı alınabilir.

Tam yargı davası dilekçe hazırlama ipuçları

Tam yargı davası dilekçe hazırlama süreci oldukça önemlidir çünkü dilekçe, davanın temel belgesidir ve davanın ilerleyişi üzerinde büyük etkisi vardır. Bu nedenle, doğru ve etkili bir dilekçe hazırlamak, tam yargı davasının başarısı için önemlidir.

İlk olarak, dilekçenin başlık kısmını dikkatlice düşünmelisiniz. Başlık, davanızın ana konusunu özetlemeli ve dikkat çekici olmalıdır. Ayrıca, dilekçe içeriğini sıralamak için kullanabileceğiniz numaralandırma işaretleri olan bir liste oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, okuyucuların dilekçenin ana noktalarını hızlı ve kolay bir şekilde anlaması sağlanır.

Dilekçenin içeriğini yazarken, net ve tutarlı bir dil kullanmaya özen göstermelisiniz. Cümlelerinizi kısa tutun ve gereksiz ayrıntılardan kaçının. İlgili kanun maddelerine ve mahkeme içtihatlarına atıfta bulunarak dilekçenizin hukuki dayanağını güçlendirebilirsiniz. Ayrıca, taleplerinizi detaylı bir şekilde açıklayarak, haklılığınızı ve isteklerinizi daha etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz.

1. Başlık kısmını özenle hazırlayın ve dikkat çekici bir şekilde özetleyin. 2. Dilekçe içeriğini numaralandırılmış bir liste şeklinde düzenleyin. 3. Net ve tutarlı bir dil kullanarak cümleleri kısa tutun ve ayrıntılardan kaçının. 4. İlgili kanun maddelerine ve mahkeme içtihatlarına atıfta bulunun. 5. Taleplerinizi detaylı bir şekilde açıklayarak, haklılığınızı ve isteklerinizi etkili bir şekilde ifade edin. 6. Dilekçenizi dikkatle gözden geçirin ve imla hatalarını düzeltin. 7. Dilekçenizi resmi bir dille ve uygun bir formatla hazırlayın. 8. Dilekçenizi sağlam bir dayanakla destekleyen belgelerle birlikte sunun. 9. Dilekçeyi mahkemeye zamanında ve eksiksiz olarak teslim edin. 10. Profesyonel bir hukuk danışmanına başvurarak dilekçenizi gözden geçirin ve tavsiye alın.

İpucu Açıklama
Başlık Kısmı Başlık, davanın ana konusunu özetlemeli ve dikkat çekici olmalıdır.
Numaralandırma Liste şeklinde düzenlenmiş içerik, okuyucuların dilekçenin ana noktalarını hızlıca anlamasını sağlar.
Tutarlı Dil Net ve tutarlı bir dil kullanarak cümleleri kısa ve anlaşılır tutun.
Hukuki Dayanak İlgili kanun maddeleri ve mahkeme içtihatlarına referanslar ekleyerek dilekçenizin hukuki dayanağını güçlendirin.
konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya miras avukatı konya ceza avukatı konya ceza avukatı konya tahliye avukatı