Tahliye Davası Nedir?

Tahliye davası, bir mülk sahibinin, kiracısının taşınmazı boşaltmasını talep ettiği bir yasal süreçtir. Kiracının kira sözleşmesine uymaması durumunda, mülk sahibi tahliye davası açarak, kiracının mülkü terk etmesini sağlamayı amaçlar. Tahliye davası, kiracının ödeme yapmaması, kiralanan yerin kullanım amacını değiştirmesi veya sözleşmeye aykırı davranması gibi durumlar için başvurulabilir.

Tahliye davası nasıl açılır? Tahliye davası açmak için mülk sahibi veya vekili, yerel mahkemeye başvurmalıdır. Açılan davada, kiracının sözleşmeye uymadığı gerekçeleri detaylı bir şekilde belirtilmeli ve kanıtlar sunulmalıdır. Kiralanan yerin ve kiracının bilgilerini içeren dilekçe, tahliye isteğini açıkça ifade etmelidir. Davanın sonucunda hakim, tarafların ifade ve delillerini değerlendirerek, karar verecektir.

Tahliye davası dilekçe örneği şu şekilde olabilir:

Dava No: [Dava numarası]
Davalı: [Kiracının adı soyadı]
Davacı: [Mülk sahibinin adı soyadı]
Konu: Tahliye talebi

Tahliye davasında dilekçede neler olmalı? Tahliye davası dilekçesinde, davaya ilişkin detaylı bilgiler verilmelidir. Bu bilgiler arasında davanın numarası, davalının ve davacının adı soyadı, kiralanan yerin adresi gibi bilgiler bulunmalıdır. Ayrıca, davacının tahliye talebini ve gerekçelerini içeren açık bir şekilde ifade edilmelidir. Dilekçede, davanın dayanağı olan belgeler ve deliller de sunulmalıdır. Tüm bu bilgiler, tahliye davasının etkili bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Tahliye davası, kiracının kira sözleşmesini sona erdirmek istemesi durumunda açılan bir davadır. Kiracı, çeşitli nedenlerle kiradan çıkmak isteyebilir. Bu nedenler arasında maddi durumunun kötüleşmesi, evin bakımsız olması veya kiracının başka bir yere taşınma isteği gibi sebepler bulunabilir. Tahliye davası, bu gibi durumlarda kiracının hukuki haklarını kullanmasını sağlar.

Bir tahliye davası açmak için öncelikle kira sözleşmesinin sona ereceği tarihi dikkate almak gerekir. Sözleşmede belirtilen süreler içinde ve belirli şartlara uymak kaydıyla dava açılmalıdır. Örneğin, kira süresi bitmeden önce dava açmak için önemli sebeplerin olması gerekmektedir. Bu sebepler arasında kiracının sözleşmeye aykırı davranması veya evin bakımsız bırakılması sayılabilir.

Dava açmadan önce tahliye dilekçesi hazırlanmalı ve yetkili adliyeye sunulmalıdır. Dilekçe, adliye tarafından incelenerek davaya bakılması için bir süre belirlenir. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte kiracı, evi tahliye etmek zorundadır.

Maddi durumunun kötüleşmesi Evin bakımsız olması Kiracının başka bir yere taşınma isteği

Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Tahliye davası dilekçe örneği, bir kişinin kira sözleşmesini sonlandırmak ve kiracıyı mülkten çıkarmak için mahkemeye başvurduğu bir hukuki sürecin başlangıç noktasıdır. Tahliye davası dilekçesi, kiracının mahkemeye mülk sahibine veya kira sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın (ev sahibi veya kiracı) bir talep ile başvurması gereken resmi bir belgedir.

Tahliye davası dilekçesi, mahkemeye sunulan bir belge olması nedeniyle doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçede yer alması gereken bazı önemli noktalar vardır. İlk olarak, başvuranın (davacı veya davalı) adı, adresi ve iletişim bilgileri belirtilmelidir. Dilekçede ayrıca, davanın konusu, taraflar arasındaki ilişkinin niteliği, kira sözleşmesinin tarih ve numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

Tahliye davası dilekçesinde, tahliye sebebi de net bir şekilde belirtilmelidir. Kiracının mülkten çıkarılmasının gerekçesi olan sebep yasal olarak geçerli olmalı ve belirtilen kanun maddelerine uygun olmalıdır. Örneğin, kira sözleşmesinin süresinin bitmesi veya kiracının sözleşmeye aykırı davranması gibi nedenler dilekçede belirtilmelidir.

Konu: Tahliye Davası Dilekçe Örneği
Yazar: Blog Yazarı
Tarih: 1 Ocak 2022

Tahliye Davası Dilekçesinde Neler Olmalı?

İçerik zengini olan bir blog yazısı yazmanın önemi, ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve onlara değerli bilgiler sunabileceğiniz bir yol olmasıdır. Bu yazıda, “Tahliye Davası Dilekçesinde Neler Olmalı?” konusunu ele alacağız ve bir tahliye davası dilekçesinde bulunması gereken önemli bilgileri tartışacağız.

Bir tahliye davası dilekçesi, kiracının mülk sahibine veya kiraya veren kişiye, mevcut kiralama sözleşmesini sona erdirmek amacıyla bir bildirimde bulunmasını sağlar. Bu dilekçenin içeriği, davayı güçlendirmek ve istekleri netleştirmek için oldukça önemlidir.

Bir tahliye davası dilekçesinde bulunması gereken bazı temel bilgiler vardır. İlk olarak, davanın taraflarının (kiracı ve mülk sahibi) tam adları ve iletişim bilgileri belirtilmelidir. Ardından, kira sözleşmesinin tarihini ve süresini açıkça belirtmek önemlidir.

Bir Tahliye Davası Dilekçesinde Olması Gerekenler:
  • Konu başlığı
  • Kiracı ve mülk sahibi bilgileri
  • Kira sözleşmesinin tarihi ve süresi

Daha sonra, tahliye tarihini ve nedenini belirtmek gerekmektedir. Bu, ayrıntılı bir şekilde açıklanmalı ve kesin bir dille ifade edilmelidir. Tahliye nedeni, kira sözleşmesinde belirtilen bir ihlal, örneğin kiralık mülkün kötüye kullanımı veya kira bedelinin ödenmemesi olabilir.

Tahliye davası dilekçesinde dikkate almanız gereken bir başka önemli nokta da, mümkünse kanuni dayanaklarına atıfta bulunmaktır. Bu, dilekçenizi daha meşru kılacak ve mahkemede daha fazla ağırlık kazandıracaktır. Ayrıca, dilekçenin üzerinde imzaların ve tarihlerin bulunması da önemlidir.

Özetlemek gerekirse, bir tahliye davası dilekçesinin içeriği oldukça önemlidir ve dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçede tarafların doğru bilgilerini, kira sözleşmesinin ayrıntılarını, tahliye tarihini ve nedenini açıkça belirtmek gerekmektedir. Ayrıca, mümkünse kanuni dayanaklara atıfta bulunmak da önemli bir faktördür. Bu bilgileri doğru bir şekilde dilekçede sunarak, tahliye davasının lehinize sonuçlanma şansını artırabilirsiniz.

Tahliye Davası Örnekleri

Bir taşınmazı kiracıdan geri almak isteyen mal sahibi, tahliye davası açabilir. Tahliye davası, mal sahibinin mülkiyet hakkını geri kazanmak amacıyla başvurduğu bir hukuki süreçtir. Bu davada, mal sahibi, kiracıya, kiracının tahliyesini talep eden bir dilekçe sunar.

Tahliye davası dilekçesi genellikle belirli bir formata sahiptir ve belli unsurları içermelidir. Davanın türüne bağlı olarak, dilekçe içeriği değişebilir. Bir tahliye davası dilekçesinde genellikle şu bilgilere yer verilir:

Tahliye davası dilekçe örneği, ilgili kişi veya kuruluş tarafından kolayca hazırlanabilir. Ancak, her durum farklı olduğundan, profesyonel bir hukuk danışmanına başvurmak her zaman daha doğru olacaktır.

 

İZMİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :Ad – Soyad / TC Kimlik No

Adres

DAVACI VEKİLİ : Avukat Berkay ŞAYİR

1593/1 Sokak No: 63 D:32 Hasdemirler İş Merkezi Adalet Mah. Bayraklı – İZMİR

Telefon: 0 507 254 66 93

Mail : emreakman@akmanhukuk.com.tr

DAVALI :Ad – Soyad / TC Kimlik No

DAVA KONUSU : Kiracının Temerrüdü, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı Kiracı …, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ….’ye ait ve İzmir ili, Bayraklı ilçesi ……….. adresinde bulunan dairede ……… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……….. TL kira ödemektedir.

2- Davalı ……. ile müvekkilim ………. arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın 1 ile 5. günleri arasında …….. Bankası ………..şubesinde açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, ……. yılı …….. ayına ait kira bedelini ödememesi üzerine müvekkilim tarafından ………… tarihinde ………… Noterliğince ihtarname çekilmiş ve buna rağmen davalı Nisan ayına ait kira bedelini ödememiştir.

3- Kiracının bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara neden olması ve kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı iş bu tahliye ve kira bedeli alacağı davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TBK,HMK ve sair mevzuat

DELİLLER :

1-) ……. tarihli kira sözleşmesi,

2-) ……… Noterliğince çekilen ……… ve ………….tarihli ihtarnameler,

3-) Tapu kayıtları,

4-) Tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle; 1-) Kiracının bir kira döneminde iki haklı ihtara neden olması ve bu ihtarla temerrüde düşmüş olması nedenine dayanılarak açılan davamızın KABULÜNE,

2-) Davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan toplam …………TL’nin TAHSİLİNE,

3-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim.

konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya miras avukatı konya ceza avukatı konya ceza avukatı konya tahliye avukatı