Radar trafik cezası nedir?

Radar trafik cezası nedir? Radar trafik cezası, trafik kurallarını ihlal eden araç sahiplerine verilen bir tür trafik cezasıdır. Bu tür cezalar genellikle yüksek hızda ve/veya trafik işaretlerine uymamak gibi ihlaller sonucunda uygulanır. Radar cihazları, trafik polisleri tarafından kullanılan özel araçlarda veya sabit yerlerde bulunabilir ve radar sinyalleri kullanarak araçların hızını ölçer. Bu hız limitlerini aşan sürücüler, ceza kesilmesi riskiyle karşı karşıya kalır.

Bir radar trafik cezasıyla karşılaşan bir araç sahibi, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ödemek zorunda kalabilir. Bu cezalar genellikle aracın hızına bağlı olarak değişir ve trafik kurallarına uymamanın ciddiyetine bağlı olarak artabilir. Bu nedenle, radar trafik cezalarından kaçınmak için her zaman uygun hızda ve trafik kurallarına uymak önemlidir.

Radar trafik cezası, trafik ihlali yapan araç sahiplerine uygulanan bir önlem olarak kabul edilir. Bu cezalar, trafik güvenliğini sağlamak ve toplumda hızlı sürüş gibi tehlikeli davranışları önlemek için uygulanır. Radar trafik cezaları, sürücülerin trafik kurallarına uymayı ve güvenli sürüş alışkanlıklarını benimsemeyi teşvik eder.

  1. Hız ihlali: Radar trafik cezaları genellikle araçların hızlarını ölçerek uygulanır. Hız limitlerini aşan sürücüler, radar cihazları tarafından tespit edilir ve cezalandırılır.
  2. Trafik işaretlerine uymama: Radar trafik cezaları, trafik işaretlerine uymayan sürücülere uygulanabilir. Örneğin, geçerli hız limitini aşan sürücüler veya dur-kalk işaretlerini ihlal eden sürücüler radar trafik cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
  3. Kameralı kontrol: Bazı yerlerde trafik kameraları kullanılarak radar trafik cezaları uygulanır. Bu kameralar, trafikteki ihlalleri tespit eder ve ceza makbuzu doğrudan araç sahibine gönderilir.
Trafik Cezası Türü Ceza Miktarı
Hız sınırını aşmak 250TL
Kırmızı ışıkta geçmek 500TL
Alkol sınırını aşmak 1000TL

Radar trafik cezası, trafik güvenliği ve kurallarına uyumu teşvik etmek için önemli bir araçtır. Bu cezalar, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını ve hızlı sürüş gibi tehlikeli davranışları önlemelerini sağlamak için uygulanır. Trafikteki radar cihazları, uygun hızda ve trafik kurallarına uygun şekilde seyahat etme alışkanlığını geliştirir ve trafik kazalarının azalmasına katkıda bulunur.

Radar trafik cezası nasıl işler?

Radar trafik cezası nasıl işler? Trafik cezaları, karayolunda yapılan ihlallerin sonucunda uygulanan cezai yaptırımlardır. Bu ihlallerden biri de hız limitlerinin aşılmasıdır. Hız limitlerini aşan sürücülerin tespit edilmesi ve cezalandırılması için radar cihazları kullanılmaktadır. Radar, elektromanyetik dalgalar kullanarak araçların hızını ölçer. Bu cihazlar genellikle trafik polisleri tarafından belirli noktalara yerleştirilir ve araçların hızını tespit eder.

Radar cihazları, sürücülerin araçlarına yaydığı elektromanyetik dalgaların yansımasını ölçerek hızlarını hesaplar. Cihaz, araçtan yayılan sinyaların tamamen yansıması durumunda aracın durduğunu, sinyaların kısmen yansıması durumunda ise aracın hareket ettiğini anlar. Bu sayede aracın hızını saniyede birkaç kez ölçebilir. Eğer sürücü hız limitini aşmışsa, radar cihazı bunu tespit eder ve otomatik olarak bir trafik cezası yazılır.

Radar trafik cezaları, genellikle sürücünün hızının ne kadar aşıldığına bağlı olarak belirlenir. Hız limitini hafifçe aşan sürücülere daha az ceza verilirken, limitin çok üzerinde hız yapan sürücülere daha ağır cezalar uygulanabilir. Bu cezalar genellikle para cezası şeklindedir ve aracın plaka bilgilerine göre sahibine tebliğ edilir. Sürücüler, çoğu zaman trafik cezalarını posta yoluyla veya banka aracılığıyla ödeyebilirler.

Radar trafik cezası itiraz hakkı

Radar trafik cezası nedir?

Radar trafik cezası nasıl işler?

Radar trafik cezası itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

Radar trafik cezası aldıysanız ve bu cezaya itiraz etmek istiyorsanız, bir itiraz dilekçesi yazmanız gerekmektedir. Bu dilekçe, ceza tutanağına karşı önemli bir savunma aracıdır ve hukuki süreci başlatmanızı sağlar. İşte radar trafik cezası itiraz dilekçesi nasıl yazılır, adım adım rehber.

Radar trafik cezası itiraz dilekçesi örneği

Radar trafik cezası itiraz dilekçesi örneği hakkında bilgi almak isteyenler için bu yazıyı hazırladık. Öncelikle, radar trafik cezasının ne olduğuna ve nasıl işlediğine bir göz atalım. Radar trafik cezası, hız limitini aşan sürücülere uygulanan bir cezadır. Bu cezalar, trafik polisleri tarafından kullanılan radar cihazları aracılığıyla tespit edilir. Radar cihazları, araçların hızını ölçerek, aşırı hız yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesilmesini sağlar.

Radar trafik cezasının nasıl işlediğine gelince, radar cihazı, sürücünün geçtiği bölgedeki hız limitini kontrol eder. Eğer araç, belirlenen hız limitini aşarsa, radar cihazı bunu tespit eder ve sürücüye trafik cezası uygulanır. Cezanın miktarı, hız aşımının derecesine bağlı olarak belirlenir. Bu cezalar, yetkililer tarafından sürücünün belirli bir süre içinde ödemesi gereken bir tutardır. Aksi takdirde, ceza miktarı artabilir veya sürücünün ehliyetine el konulabilir.

Radar trafik cezası itiraz hakkı konusunda ise, sürücülerin ceza kesildikten sonra itiraz etme hakları bulunmaktadır. Sürücüler, cezanın haksız yere uygulandığını düşünüyorsa, itiraz dilekçesi yazarak durumu açıklayabilirler. İtiraz dilekçesi, ceza makamına gönderilen ve cezanın iptal edilmesi veya azaltılması talebinde bulunan bir dilekçedir.

İtiraz dilekçesi yazarken, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, dilekçe resmi bir dilekçe formatında yazılmalı ve düzgün bir dil kullanılmalıdır. Dilekçede, ceza kesildiği tarih, olayın detayları, haksızlık olduğunu gösteren deliller, tanıkların ifadeleri gibi bilgiler yer almalıdır. Dilekçe, eksiksiz ve net bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca, dilekçeye ek olarak, delil niteliğindeki belgelerin de dosyaya eklenmesi önemlidir.

……..SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı yazılacak)

İTİRAZ EDEN : TC Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soy isim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır.

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../…/20..

İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn: Bursa)Trafik denetleme şube müdürlüğü, …..Amirliği’nin …. tarih ….. seri,….sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun ….maddesi hükmüne istinaden “….” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ….. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, ../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20… tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.
“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler” hakkında yönetmeliğin “tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116. maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10. gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan “…………..” suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmeliğin 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

İTİRAZ EDEN 
Adı ve Soyadı
İmza

EKLERİ :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, …… amirliği`nin …. tarih
….seri,… sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ….. plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen Karar.

4- Nüfus cüzdanı sureti.

Radar trafik cezası Hız limitini aşan sürücülere uygulanan bir cezadır.
Radar cihazları Trafik polisleri tarafından kullanılan radar cihazları aracılığıyla tespit edilir.
Radar cihazı Araçların hızını ölçerek, aşırı hız yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesilmesini sağlar.
Radar trafik cezasının işleyişi Radar cihazı, sürücünün geçtiği bölgedeki hız limitini kontrol eder. Eğer araç belirlenen hız limitini aşarsa, radar cihazı bunu tespit eder ve ceza uygulanır.
Radar trafik cezası itiraz hakkı Sürücülerin ceza kesildikten sonra itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtiraz dilekçesi yazarak durumu açıklayabilirler.
konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya miras avukatı konya ceza avukatı konya ceza avukatı konya tahliye avukatı