Hangi suçlar adli para cezasına çevrilir?

Türk Ceza Hukuku, suç işlenmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar olarak genellikle hapis ve adli para cezalarını içerir. Adli para cezası, mahkeme kararıyla belirlenen bir miktarın hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesi şeklinde uygulanır. Bu ceza türü, idari para cezalarından ayrılır; zira idari para cezaları, mahkeme dışındaki devlet organları tarafından verilir ve hapis cezasına çevrilemez.

Adli para cezaları, çeşitli biçimlerde uygulanabilir:

  1. Doğrudan Adli Para Cezası: Bazı suçlar için kanun, doğrudan adli para cezasını öngörür. Örneğin, taksirle çevre kirliliğine neden olma suçu bu kategoriye girer.
  2. Seçimlik Adli Para Cezası: Bazı suçlar için kanun, hapis veya adli para cezası arasında bir seçim yapılmasına olanak tanır. Örneğin, basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek yaralanma suçları bu türden cezaları içerir.
  3. Hapis Cezasından Dönüştürülen Adli Para Cezası: Kasten işlenen suçlarda, bir yıl veya daha az süreli hapis cezaları adli para cezasına dönüştürülebilir. Taksirle işlenen suçlarda ise bu sınırlama yoktur.
  4. Hapis ve Adli Para Cezasının Birlikte Uygulanması: Bazı suçlar, hem hapis hem de adli para cezasını gerektirir. Dolandırıcılık suçu, bu tür bir yaptırımı örnek gösterir.

Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi

Hapis cezasının adli para cezasına dönüştürülmesi, hükümlünün sosyo-ekonomik durumu, suçun niteliği, ve yargılama sırasındaki tutumu gibi faktörlere bağlıdır. Kasten işlenen suçlarda, bu dönüşüm yalnızca bir yıl veya daha az süreli hapis cezaları için mümkündür. Taksirle işlenen suçlarda ise herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Adli Para Cezasının Hesaplanması ve Uygulanması

Adli para cezaları, genellikle günlük bazda hesaplanır ve 5 ile 730 gün arasında değişebilir. Günlük miktar, en az 20 TL ve en çok 100 TL arasında belirlenir. Ancak, suçun ciddiyetine göre bu miktarlar artırılabilir.

Adli Para Cezalarının Ertelenmesi ve İnfazı

Adli para cezaları, hapis cezalarının aksine ertelenemez. Eğer hükümlü, adli para cezasını ödeyemezse, kamuya yararlı işte çalışma seçeneği sunulabilir. Ödeme yapılmazsa veya kamuya yararlı işte çalışma kabul edilmezse, hapis cezasına dönüştürülebilir.

Adli Sicil Kaydı

Adli para cezaları, hapis cezaları gibi adli sicil kaydına işlenir. Ceza, taksitler halinde veya peşin ödendiğinde infaz edilmiş sayılır ve adli sicil kaydından silinir.

konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya miras avukatı konya ceza avukatı konya ceza avukatı konya tahliye avukatı