Dilekçe Nedir?

Dilekçe, vatandaşların herhangi bir konuda taleplerini veya şikayetlerini resmi makamlara iletmek amacıyla yazdıkları yazılı belgedir. Türkiye’de devlet dairelerine, kamu kurumlarına veya yetkililere başvururken dilekçe kullanılmaktadır. Dilekçe, vatandaşların hukuksal haklarını kullanmak, isteklerini iletmek veya sorunlarını çözmek için önemli bir araçtır.

Asliye Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi, Türkiye’deki adli mahkemelerden biridir. Ceza yargılamalarının yapıldığı ve ceza hukukuna ilişkin davalara bakan mahkemedir. Asliye Ceza Mahkemeleri, genel olarak hırsızlık, gasp, yaralama gibi suçlara ilişkin davalara bakar. Bu mahkemeler, ceza davalarının ilk derece mahkemesi olarak görev yapar.

Dilekçe Örneği Nasıl Hazırlanır?

Dilekçe örneği hazırlamak için belli bir format takip edilmesi gerekmektedir. Dilekçe örneği, genellikle şu bölümlerden oluşur:

Örnek Dilekçe Açıklama
Sayın Kaymakam,

Ben, [Adınız Soyadınız], [Adresiniz] adresinde ikamet eden bir vatandaş olarak size [/kurumunuzun adı] hakkında bir talebim bulunmaktadır.

[Talebinizi detaylı bir şekilde açıklayın.]

Bu konuda gereğini yapmanızı ve talebimizin bir an önce sonuçlandırılmasını rica ederim.

Saygılarımla,

[Adınız Soyadınız]

Bu örnek dilekçe ile belediyeye yazdığınız bir dilekçeyi temsil etmektedir. Dilekçenin tarih ve başlık kısmının ardından açıklama kısmında belediyeden isteğinizi detaylı bir şekilde açıklayabilirsiniz. İmza ve iletişim bilgilerinizi ekledikten sonra dilekçenizi gönderebilirsiniz.

Dilekçe Örneği İçeriği

Bir dilekçe örneği genellikle şu bileşenleri içerir:

Dilekçe Örneğinin Sonuçları

Dilekçe örneği yazarak bir talepte bulunmak veya bir şikayette bulunmak sonuçları doğurabilir. Dilekçeniz ilgili kurum veya makam tarafından değerlendirilecek ve gereken işlemler yapılacaktır. Dilekçenize olumlu bir yanıt almanız durumunda talebiniz yerine getirilecek veya sorununuz çözülecektir. Ancak her dilekçe olumlu sonuçlanmayabilir. Her durumda, dilekçe yazarak yetkililere taleplerinizi iletebilir ve hakkınızı arayabilirsiniz.

Asliye Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi, Türk hukuk sisteminde önemli bir yere sahip olan mahkemelerden biridir. Ceza davalarının yargılandığı bu mahkemeler, hem hukuk devleti ilkesinin korunması hem de adaletin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Asliye Ceza Mahkemesi, hem bireysel suçları hem de suç örgütlerini yargılamakla görevlidir.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan davalara, genellikle hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlar dahildir. Bu mahkemeler aynı zamanda trafik suçları, basit yaralamalar ve maddi hasarlı kazalar gibi daha hafif cezalar gerektiren davaları da ele alır.

Bir Asliye Ceza Mahkemesi dava süreci genellikle şu şekilde ilerler: Dava açıldıktan sonra, mahkeme önce delilleri değerlendirir ve tanıkların ifadelerini dinler. Ardından, suçlunun savunması dinlenir ve mahkeme kararını verir. Eğer suçlu bulunursa, Asliye Ceza Mahkemesi ceza takdir eder ve yargılamayı sonlandırır.

Suç Türleri Dava Süreci
Hırsızlık Delil değerlendirmesi, tanık ifadeleri, savunma ve ceza takdiri
Dolandırıcılık Delil değerlendirmesi, tanık ifadeleri, savunma ve ceza takdiri
Uyuşturucu Ticareti Delil değerlendirmesi, tanık ifadeleri, savunma ve ceza takdiri

Dilekçe Örneği Nasıl Hazırlanır?

Bir dilekçe, resmi bir başvuruda bulunmak, bir talep veya şikayet dile getirmek veya hukuki bir sürecin başlatılması için kullanılan yazılı bir belgedir. Dilekçeler, çeşitli kurumlar veya yetkililere sunulabilir ve çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Dilekçe örneği hazırlarken, belgenin amacını netleştirmek, doğru bir formata uygun olmasını sağlamak ve gerekli bilgilerin eksiksiz bir şekilde yer aldığından emin olmak önemlidir.

Dilekçe örneği, belgede yer alması gereken bazı temel bilgileri içermelidir. Bu bilgiler arasında başvuranın adı, soyadı, iletişim bilgileri gibi kimlik bilgileri, başvurunun konusu, talep veya şikayetin detaylı açıklaması ve gerekirse destekleyici dokümanlar yer alabilir. Dilekçe örneği, kuruma veya yetkiliye sunulacak olan belgenin resmi bir nitelik taşıması gerektiği için dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır.

Dilekçe örneği hazırlanırken ayrıca belgenin doğru bir formatta olmasına dikkat etmek önemlidir. Genellikle başvurunun adresine, tarihine, başlık veya hitap kısmına, dilekçenin içeriğine ve başvuranın imza ve iletişim bilgilerine yer verilir. Dilekçeler bazen tablo veya liste formatında da hazırlanabilir, özellikle birden fazla talebin veya detayın olduğu durumlarda bu formatlar tercih edilebilir. Bu durumda, talepler veya detaylar liste veya tablo şeklinde sıralanabilir ve daha kolay anlaşılır bir yapı elde edilebilir.

Dilekçe Örneği İçeriği

Dilekçe, bireylerin devlet kurumlarına veya yetkililere başvurularını yazılı olarak iletmek için kullanılan resmi bir belgedir. Dilekçe örneği, başvuruyu yapacak kişi veya kurumun taleplerini ve konuyu açık bir şekilde ifade eden bir içeriğe sahiptir. Dilekçede kullanılan dil resmi ve saygılı olmalıdır.

Bir dilekçe örneği hazırlarken, öncelikle başvuru yapılacak kurumun adını, adresini ve iletişim bilgilerini belirtmek önemlidir. Ardından başvurunun sebeplerini ve taleplerini açık bir şekilde ifade etmek gerekir. Talepleri desteklemek için ise gerekli belgelerin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

Dilekçe örneği içeriği, birey veya kurumun taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir vatandaşın yaşadığı bir sorunu yetkililere iletmek için yazacağı dilekçede, sorunun detaylı bir şekilde anlatılması ve çözüm taleplerinin belirtilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, bir şirketin bir devlet kurumundan izin talebinde bulunmak için yazacağı dilekçe örneğinde, izin talebi ve gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde ifade edilmelidir.

Dilekçe örneğinin içeriği hazırlanırken, dikkatli ve net bir dil kullanılması önemlidir. Talepler açık bir şekilde ifade edilmeli ve gereklilik durumunda maddi veya dokümantasyon desteği ile desteklenmelidir. Ayrıca, dilekçenin sonunda iletişim bilgileri ve başvurunun sonucunu takip etmek için gerekli bilgilerin yer aldığı bir bölüm bulunmalıdır. Bu sayede başvuru sahibi ile yetkililer arasında iletişim sağlanması kolaylaşır.

Dilekçe Örneğinin Sonuçları

Dilekçe örneği hazırlarken, dilekçenin sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Dilekçe örneğinin sonuçları, dilekçenin yetkili makam tarafından nasıl değerlendirileceği ve hangi sonuçlar doğurabileceği konusunda bilgi verir. Dilekçe örneğinin sonuçları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

1. Olumlu Sonuçlar: Dilekçeniz yetkili makam tarafından uygun bulunursa, çeşitli olumlu sonuçlar doğurabilir. Örneğin, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir durumu dile getirdiyseniz, dilekçenizin kabul edilmesiyle haklarınızın korunması sağlanabilir. Ayrıca, dilekçenizde talep ettiğiniz bir düzeltme veya değişiklik gerçekleştirilebilir. Bu gibi olumlu sonuçlar, dilekçenizin yetkili makam tarafından dikkatle incelenmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır.

2. Reddedilme: Dilekçeniz yetkili makam tarafından uygun bulunmazsa, dilekçenizin reddedilme riski vardır. Dilekçenizin reddedilmesi durumunda, talepleriniz gerçekleştirilmez ve beklediğiniz sonuçlara ulaşamazsınız. Reddedilme durumunda yetkili makam tarafından size bildirim yapılır ve gerekçeler açıklanır. Bu durumda, dilekçenizin neden reddedildiğini anlamak ve gerektiğinde başvurunuzu yeniden düzenlemek önemlidir.

ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

 

DOSYA NO : ………………. E.

SANIK : …………………..

MÜDAFİİ : Av. Emre AKMAN

MÜŞTEKİ : ………………………..

VEKİLİ : ………………………………………..

KONU : Savunma dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

Yukarıda dosya numarası belirtili ceza davasında müvekkil sanık haksız ve gerçeğe aykırı bir şekilde kasten yaralama suçundan sanık olarak yargılanmaktadır. Şöyle ki;

1-) Sanık hakkında açılan bu dava, tamamıyla sanığın boşanma aşamasında olduğu eşi müşteki …………………………….’ın sanığa kurduğu komplolar ve asılsız isnatlar nedeniyle mahkemeniz huzurunda görülmektedir.

2-) Müştekinin darp edildiği iddia edildiği olay tarihi 03/10/2019’dur. Ancak iddianamede tek “dayanak” olan adli tıp darp raporunun tarihi ise 07/10/2019’dur. Olay tarihi ile arasında tam 4 gün mevcuttur. Müşteki …………., olayın iddia edildiği gün sıcağı sıcağına darp raporu almayıp, sanık olan eşiyle boşanma aşamasına geldikten sonra darp raporunu alması oldukça manidardır. Bu hususun takdirini mahkemenize bırakıyoruz.

3-) Ayrıca müşteki ………………………….., bu olay nedeniyle sanık ile balayını geçirdiği otelde kolluk güçlerine haber vermesi nedeniyle Jandarma birlikleri olayın gerçekleştiği otele 04/10/2020 tarihi sabaha karşı olmak üzere gece saatlerinde gelmişlerdir.

Müşteki ……………………… kolluk kuvvetlerine şöyle beyanda bulunmuştur: “…düğün günü yaşanan olaylar ile ilgili aralarında tartışma yaşadığını yaşanan tartışmalar sonucunda korktuğunu ve panik olma sebebiyle jandarmayı aradığını, akşam yemeğinde alkol aldıklarını ve alkolün etkisiyle tartışmanın şiddetlendiğini,

aralarında herhangi bir darp-cebirin yaşanmadığını, hastaneye götürülmek istemediğini, darp raporu istemediğini, önleyici ve koryuyucu tedbir kararı istemediğini, sığınma evi talep etmediğini, olayla ilgili olarak korku, panik ve sinire bağlı şikayette bulunduğunu ancak kişilerin birbirinden şikayetçi ve davacı olmak istemediklerini, işlem yapmak istemediklerini kendi iradeleri ile beyan etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili Alanya Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiştir.” Bu husus jandarmalar, müşteki ve sanık tarafından tutanak altına alınmış ve bu tutanak BİZZAT MÜŞTEKİ TARAFINDAN “OKUDUM” KAYDI DÜŞÜLEREK İMZALANMIŞTIR. İlgili tutanak ektedir.(EK-1)

Dolayısıyla müşteki ……………….’nın olayın yaşandığı iddia edildiği günün sıcağı sıcağında böyle bir şikayette bulunmadığını, darp edilmediğini kolluk kuvvetlerine beyan edip tutanak altına alıp da olaydan TAM DÖRT GÜN SONRA DARP RAPORU ALINIP ve OLAYDAN TAM 8 GÜN SONRA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI müştekiye yönelik darp eyleminin olmadığını açıkça göstermektedir.

MÜŞTEKİNİN BU DAVRANIŞI BOŞANMA DAVASINDA KENDİ LEHİNE DELİL OLUŞTURMAK AMACIYLA YAPILDIĞINI AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR.

4-) Müşteki ……….., sanık ………………… yönünden sadece bu komployla ve iftirayla yetinmemiş, şüpheli …………….hakkında CİMER’e asılsız ihbarlarda bulunmuştur. Bu hususun araştırılması için CİMER sistemine müzekkere yazılarak müşteki ……………………………’ın yaptığı başvurularının sorulmasını talep ederiz.

Dolayısıyla müşteki ……………….., sanık ………………………………’dan adeta ÖC ALMA KASTIYLA HAREKET ETTİĞİ SÜBUTA ERMİŞTİR.

Müştekinin hem bu dosyamınızın hem de diğer eylemlerinden ötürü Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na iftira suçundan suç duyurusunda bulunulacağını bildiririz. Suç duyurusunda bulunduktan sonra dosyanın soruşturma numarası alması akabinde ilgili soruşturma dosyalarını mahkemenize bildireceğiz.

5-) Ayrıca sanık …………………….., müşteki …………………. tarafından darp edilmiştir. Müşteki …………’nın tırnağı, sanık ………………’ın kolunu tırmalaması sonucu parmağında protez tırnak olması sebebiyle kırıldığını mahkemenize belirtiriz. Bu hususa ilişkin sanık ……………….’a ait darp raporu örneği ektedir. (EK-2)

6-) Müştekinin iddia ettiği darp eylemini GÖREN görgü tanığı söz konusu değildir. Keza işbu dosyada CMK.m.178 hükmü kapsamında tanık olarak

hazır edeceğimiz Otel Müdürü ……………………….’ın duruşmada savunma tanığı olarak dinlenmesini talep ederiz.

Keza mahkemenizce gerekli görüldüğü takdirde Jandarmalar tarafından tutulan tutanak mümzilerinin dinlenilmek üzere gelecek celse tanık olarak çağrılmasını talep ederiz.

7-) Ceza hukukunun en temel ilkelerinden biri olan ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR kuralı gereği, sanık Serkan’a olaydan çok sonra alınan ve komplo/iftira saikiyle adli mercilere sirayet ettirilen bu asılsız suç isnadından BERAAT KARARI VERİLMELİDİR.

Belirtmiş olduğumuz nedenlerle işbu savunmalarımızı sunma zorunluluğu doğmuştur.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle, sanık …………………………’ın üzerine atılı suçu işlemediği sabit olması nedeniyle BERAATİNE,
Olayın tanığı olan otel müdür ……………………………’ın CMK.m.178 hükmü kapsamında TANIK OLARAK DİNLENMESİNE,
Mahkemenizce gerekli görülmesi halinde EK-1’de sunmuş olduğumuz tutanak mümzilerinin TANIK OLARAK DİNLENİLMEK ÜZERE MAHKEMEYE ÇAĞRILMASINA karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.11/11/2020

 

SANIK MÜDAFİİ

Av.Emre Akman

 

konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya miras avukatı konya ceza avukatı konya ceza avukatı konya tahliye avukatı